Obsah

Mariánská hora


Poutní místo a kostel na Mariánské hoře (491 m n.m.) stojí přímo na hlavním evropském rozvodí. Z levého okapu střechy stéká voda do Čermenky, Tiché Orlice a Labe, které ústí v Severním moři, z pravého teče do Moravské Sázavy, Moravy a Dunaje, který se vlévá do Černého Moře.

Na Mariánské hoře se od 18. stol. konaly srazy poutníků putujících do Maria Zell v Rakousku. Historie poutního místa začíná v roce 1814, kdy tudy vezl forman A. Keprta náklad mlýnských kamenů. Na rozježděné cestě se vůz převrátil a forman pod ním zůstal uvězněn. Když prosil o pomoc Pannu Marii, zjevila se mu zářící paní, která mu pomohla. Vděčný forman tu nechal pověsit na dřevěný sloup zarámovaný obrázek Panny Marie.

Roku 1864 zde byla postavena kaplička a roku 1875 i dnešní kostel, v jehož vnitřku zůstala kaplička zachována. V roce 1886 přibylo u kostela i 14 zastavení křížové cesty a byla tu vysazena lipová alej.


Zpracoval Mgr. Miloš Krejčí

Stránka

  • 1

 

 

 

 


Stránka

  • 1