Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU Č.P. 13 V SÁZAVĚ

(vloženo dne 11.7.2012)

uveřejněno do 3.8.2012

Dodatečná informace č.1

Zadávací podmínky

- krycí list

- návrh smlouvy o dílo

- čestné prohlášení

- prohlášení

- výzva

- zadávací podmínky

 

Projektová dokumentace

Kanalizace a voda - seznam příloh

                                      - ZTI - TZ

                                      - ZTI kanal. 1NP

                                      - ZTI kanal základy

                                      - ZTI voda 1NP

Vytápění a vzduchotechnika

                              - technická zpráva vytápění

                                      - technická zpráva vzduchotechnika

                                      - vytápění

                                      - vytápění schema zapojení

                                      - vzduchotechnika

                                      - vzduchotechnika řez A-A

                                      - vzduchotechnika řez B-B

Elektroinstalace - soupis příloh

                                - protokol vnější vlivy

                                - technická zpráva

                                - silnoproudé rozvody přízemí

                                - rozvaděč RH 1 str 1

                                - rozvaděč RH 1 str 2

                                - rozvaděč RH 1 str 3

Stavební část - elektro

                            - průvodní zpráva Stavební povolení

                            - technická zpráva

                            - klempířské prvky

                            - zámečnické a tesařské kce

                            - kanalizace

                            - krov

                            - pohledy nové

                            - pohledy stávající

                            - průvodní zpráva

                            - půdorys bourání

                            - půdorys nový stav

                            - řez

                            - schema topení

                            - situace

                            - statický výpočet

                            - stavební povolení

                            - výpis oken a dveří 1

                            - výpis oken a dveří 2 

                            - výpis oken a dveří 3

                            - voda

                            - vzduchotechnika

                            - základy

Výkaz výměr - elektro část VV

                          - stavební část R

                          - stavební část R VV

                          - UT VV

                          - VZT VV

                          - ZTI VV  

 

Požárně - bezpečnostní řešení stavby