Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obecní vyhlášky

 

 

 

 

  • Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o místním poplatku ze psů

 

 

 

Územní plán obce
 

 

Změna č.2 územního plánu obce Sázava

A.1_B.1_Změna č. 2 ÚP Sázava_textová část.pdf (2.05 MB)

A.2.1_změna Výkres základního členění území.pdf (3.38 MB)

A.2.2_změna Hlavní výkres.pdf (1.7 MB)

B.2.1_změna Koordinační výkres.pdf (8.86 MB)

B.2.2_změna Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf (1.83 MB)

C.1_změna ÚP Sázava_srovnávací text s vyznačením změn.pdf (377.77 kB)

Územní plán obce - úplné znění po změně č. 2

A.1_ÚP Sázava_úplné znění po vydání Změny č. 2.pdf (490.5 kB)

A.2.1_Výkres základního členění území.pdf (4.12 MB)

A.2.2_Hlavní výkres.pdf (7.71 MB)

A.2.3_Výkres koncepce technické infrastruktury.pdf (3.84 MB)

A.2.3_Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.pdf (3.38 MB)

B.2.1_Koordinační výkres.pdf (8.88 MB)

Územní studie

Xerox Scan_13122022072628.PDF (1.8 MB)