Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 sb.

 

 

1.       Název obce
Obec Sázava
2.       Vznik
dle zákona č.128/2000Sb.
3.       Organizační struktura
- zastupitelstvo: 9 členů
- starosta - Jiří Malátek

- místostarosta - Ing. Martin Brejša

- výbor kontrolní - předseda Josef Hofman

- výbor finanční - předseda Milan Marek
- účetní - Eva Malátková, DiS. 
4.       Kontaktní spojení
Obecní úřad Sázava
Sázava čp. 2, 563 01 Lanškroun
Tel.: 465 322 531
Mail: obec@obec-sazava.cz
Internetové stránky:
4.1. Kontaktní poštovní adresa
Obecní úřad Sázava
Sázava čp. 2, 563 01 Lanškroun
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obecní úřad Sázava
Sázava čp. 2, 563 01 Lanškroun
4.3. Úřední hodiny
Pondělí:                        15.00 - 17.00
Středa:      7:30 - 11:30, 13.00 - 17.00
4.4. Telefonní čísla
Kancelář: 465 322 531
Mobil:
             starosta:  724 186 758
             účetní:     724 186 757
4.5. Čísla faxu
Fax: 465 322 531
4.6. Adresa internetové stránky
 
4.7. Adresa e-podatelny
 
4.8. Další elektronické adresy
 
5.       Bankovní spojení
GE Money Bank, č.ú.: 110221664/0600
- bezhotovostně na BÚ
- v hotovosti ( pokladna OÚ)
6.        IČO
                00853976
7.       
obec není plátcem DPH
8.        Dokumenty
 
8.1. Seznamy hlavních dokumentů
 
8.2. Rozpočet
9.       Žádosti o informace
10.   Příjem žádostí a dalších podání
- písemným dotazem ( i pomocí e -mailu)
- ústní dotaz ( jednoduchá záležitost)
- na www.obec-sazava.cz
11.   Opravné prostředky
12.   Formuláře
 lze získat: Obecní úřad, viz kontaktní adresa
13.   Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
- projednání na OÚ
- kontakt na Měst.ú.Lanškroun - sociální odbor
- kontakt na policii ČR - http://www.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-policie-cr-lanskroun.aspx
14.   Předpisy
 
14.1. Nejdůležitější používané předpisy
- zákon č. 128/2000 Sb.
- zákon č. 106/1999 Sb.
 
14.2. Vydané právní předpisy
- organizační řády a interní předpisy 
15.  Úhrady za poskytování informací
 
15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 
16.  Licenční smlouvy
 
16.1. Vzory licenčních smluv
 
         Závěrečný účet
17.  Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.