Navigace

Obsah

Komunitní centrum Sázava

Bylo slavnostně otevřeno v červenci 2019.

Komunitní centrum Sázava je vybudováno za pomoci dotace - spolufinancováno Evropskou unií a Ministerstvem pro místní rozvoj.

Projekt Komunitní centrum Sázava je projektem, kdy prostřednictvím výstavby centra v půdních prostorách č.p. 13 v Sázavě vznikla infrastruktura pro poskytování služeb primární prevence, které mají komunitní charakter, čímž dojde k lepšímu sociálnímu začleňování cílových skupin projektu a dále dojde ke zvýšení uplatnitelnosti těchto cílových skupin na trhu práce.

 Zároveň dojde ke zlepšení podmínek pro upevňování komunitního života jak v obci Sázava, tak i v ostatních obcích MAS Lanškrounsko.

Cílem projektu je vytvoření  vhodného prostoru pro:

- veřejná setkávání obyvatel komunity (lokality)

- vznik skupin za cílem nastartování komunitní práce

 - realizaci volnočasových aktivit, kulturních a zájmových akcí vyplývajících z tradic a zvyků dané komunity či krajové oblasti

 - realizaci aktivit s cílem zplnomocnění motivovaných obyvatel komunity a získávání kompetencí pro vyjednávání a řešení běžných životních problémů a situací s ohledem na prvek podpory sociální integrace a uplatnění na trhu práce.

Současně komunitní centrum v Sázavě vytvoří prostor pro řešení krizových situací jednotlivců jako první kontakt pro navázání dalších sociálních a jiných služeb.

 

Přehled akcí konaných v komunitním centru Sázava

 

  • Klub dříve narozených – pravidelná setkání v pátek 14.00 hodin (1x za 14 dní)
  • Klub Kolibřík – tvořivé dílny pro rodiče s dětmi  - pravidelná setkání v neděli ve 14.00 hodin (1x za 14 dní)
  • Klubík pro matky s dětmi do tří let – pravidelná setkání ve středu dopoledne
  • sportovní aktivity – pořádané obcí - v rámci pravidelného cvičení pro místní obyvatele je v Komunitním centru jednou měsíčně pořádáno cvičení jógy s odborným lektorem
  • sportovní aktivity – posilovna
  • občasné aktivity MŠ Sázava – návštěva Komunitního centra – promítání,…
  • odborné přednášky s tématikou sociální pomoci, vzdělávací aktivity pro mládež, pro seniory,
  •  kulturní a zájmové akce - cestopisné přednášky, setkání s osobnostmi kulturního a sportovního života, možnost oslav různých výročí

 

Poskytování sociálního poradenství: každý  čtvrtek od 17.00 do 19.00 hodin.

 

Toto sociální poradenství bude poskytováno cílovým skupinám projektu jak z obce Sázava, tak ze sousedních obcí, dle zájmu.

 

zde ke stažení

komunitni-centrum-sazava/fotografie/

Plán akcí Komunitní centrum Sázava 2020.