Navigace

Obsah

Sázava v 21. století

  •  2001 Ke konci roku žije v obci 547 trvale přihlášených obyvatel. V tomto roce se podařilo vybudovat kanalizaci s čistírnou odpadních vod v prostoru "za mostem". Na tuto kanalizaci bude připojeno kolem 50 osob, jak z původní tak i z nové výstavby. Od roku 2001 působí v obci občanské sdružení SPS Sázava o.s., které pořádá množství kulturních i sportovních akcí pro děti i dospělé. 
  •  2002 V obci je trvale přihlášeno 550 obyvatel. V prostoru " Za mostem " byla vybudována komunikace - zatím bez asfaltového koberce - a zpřístupněno 5 stavebních parcel pro rodinné domky, kde by se mělo začít stavět již v roce 2003.
  •  2003 Započalo se se stavbou čtyř rodinných domků. Položení asfaltového koberce v dolní části obce v délce 450m. Rekonstrukce hygienických místností v mateřské škole. Slavnostně otevřeno zrekonstruované hřiště. V obci žije 556 trvale přihlášených obyvatel.
  • 2006 Byla zahájena celková rekonstrukce kaple sv. Prokopa. Na zahradu mateřské školy bylo pořízeno nové vybavení pro děti - průlezky, skluzavka,... V obci žije 554 trvale přihlášených obyvatel. V říjnu proběhly volby do zastupitelstva obce a novou starostkou se na příští čtyři roky stala p. Ilona Trkalová.
  • 2008 Byla dokončena kompletní oprava kaple sv.Prokopa. Před obecním úřadem bylo upraveno veřejné prostranství, vybudován nový chodník 
  • 2009 V budově prodejny potravin čp.134 byly zřízeny provozovny služeb - kadeřnictví a pedikúra. Proběhla rekonstrukce v MŠ - oprava topení, podlahových krytin,.. 
  • 2010 Ke konci roku žije v obci 576 trvale přihlášených obyvatel. V tomto roce proběhly opravy na bytovém domě čp.15 - oprava sklepů a výměna oken. V říjnu proběhly volby do zastupitelstva obce a novým starostou se na příští čtyři roky stal p. Jiří Malátek.
  • 2011 V tomto roce proběhla oprava komunikace v horní části obce. Z dotace POV byla pořízena technika na údržbu veřejné zeleně v obci. V obci je trvale přihlášeno 560 obyvatel.
  • 2012 Během roku 2012 se v obci narodili 2 chlapci a 2 děvčata, zemřeli 3 občané. Celkem ke konci roku v obci žije 569 obyvatel. V letošním roce bylo pořízeno nové vybavení průlezkami do zahrady mateřské školy. Před obchodem byl vybudován chodník s odvodněním a naproti pohostinství přes Moravskou Sázavu byl postaven most pro pěší. V tomto roce byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce budovy kulturního domu v Sázavě. V první fázi došlo k demolici budovy bývalého obecního úřadu. Kompletní oprava se týkala i pohostinství. V místě zbourané stavby a bývalého dvora se začala stavět nová přístavba ke kulturnímu sálu ( jídelna, ohřívací kuchyňka, sociální zařízení a šatny). Rovněž na sále probíhá kompletní oprava.
  • 2013 V roce 2013 bylo zásadním bodem pro obec slavnostní otevření nově zrekonstruovaného kulturního domu. Dva roky trvající náročná práce se opravdu vyplatila a své hosty přivítal opravený sál, nová přístavba s jídelnou, sociálním zařízením a moderně vybavenou kuchyní. (viz fotogalerie 2013). Úpravami prošlo i okolí kulturního domu, kde bylo zřízeno venkovní posezení.  Další velkou investiční akcí v roce 2013 byla stavba visuté lávky v centru obce umožňující bezpečný přechod křižovatky podél hlavní silnice. Na stavbu se podařilo získat dotaci SFDI v hodnotě bezmála 2 mil Kč. V tomto roce se v obci narodilo 5 dětí a tři občané zemřeli. Ke konci roku žilo v obci 565 obyvatel.