Navigace

Obsah

Obecní znak

Otisk původní obecní pečeti je poprvé doložen roku 1726, má kulatý tvar o průměru 28 mm, ohraničený dvoulinkou. V pečetním poli obsahuje štípený španělský štít zdobený po stranách rokaji, na něm v pravém poli radlici špicí vzhůru, v levém krojidlo hrotem dolů. Po obvodu je německý majuskulní opis - DER GMAIN . IN . ZASSAV. Použité znamení zobrazuje základní zemědělské nářadí a ukazuje na zemědělský původ obce a na nejrozšířenější zaměstnání obyvatel.

Znak: Modro-červeně štípený štít se zlatým leknem o dvou listech, v pravé polovině stříbrná radlice, v levé polovině stříbrné krojidlo v obrácené poloze.

Zdůvodnění použitých barev a znamení: Modrá barva připomíná řeku Moravskou Sázavu, která obcí protéká a podle které byla obec pojmenována. Zlatá (žlutá), stříbrná (bílá) a červená barva jsou jedny z nejhonosnějších heraldických barev. Radlice a krojidlo jsou nejstaršími obecními znameními, která byla užívána již v roce 1726. Připomínají zemědělský charakter obce. Lekno je erbovním znamením pánů z Drnholce. Ti mají zásluhu na založení obce a byli jejími prvními držiteli.

Návrh znaku: Petr Doležal, Brandýs nad Orlicí
Popis znaku: Jan František Křivohlávek, Ústí nad Orlicí

Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na svém zasedání dne 27.3.2002 projednal a schválil symboliku obce Sázava. Oficiální popis znaku zní: V modro - červeně polceném štítě dvě zlatá vykořeněná spojená lekna, mezi nimi vztyčená radlice a postavené krojidlo, obojí stříbrné. Popis praporu: List tvoří dva svislé pruhy, modrý se žlutým vykořeněným leknem listem k vlajícímu okraji a červený. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Stránka

  • 1

pečeť

pečeť

znak

znak

vlajka

vlajka

 

 

 

 

 

 


Stránka

  • 1