Obsah

Sbor pro občanské záležitosti

Sbor pro občanské záležitosti v obci Sázava zajišťuje blahopřání jubilantům k narozeninám,  vítání občánků, dětský maškarní karneval a ve spolupráci s občanským sdružením SPS Sázava organizuje Mikulášskou nadílku pro děti  a Masopustní veselici.