Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Sázava ve 14. století

  • # 1304 O vesnici Sázava je první písemná zmínka v darovací listině krále Václava II. z 21.května roku 1304, kterou věnoval lanškrounskou část lanšperského panství zbraslavskému klášteru.
  • # 1306 V Sázavě a okolních obcích řádí loupeživí rytíři, Hynek z Dubí, Ješek ze Šilperka, Jan Vosthub, Petr z Písečné, Bohuněk ze Šumperka, Jeník ze Žampachu a vymáhají výkupné a výpalné, kořistí a loupí utiskovaný poddaný lid.
  • # 1332 Z kroniky zbraslavské: při prodeji lanškrounské rychty byly mimo jiné předmětem kupní smlouvy i dva mlýny ve vsi a vodě jež se zovou Scazowa. Mlýny patřily lanškrounskému fojtovi Petru Tyčkovi ze Žamberka a jeden mlýn od starodávna náležel k příslušenství sázavské rychty. Její držitel dále disponoval jedním svobodným lánem, půljedenácté pruty rolí z nichž odváděl vrchnosti plat a konečně sázavskému rychtáři náležela třetina všech pokut, které, jako zástupce vrchnosti uložil obyvatelům vsi.
  • # 1358 V této době se užívá označení obce Czsauaw.