Obsah

Zámek Tatenice


Strategická poloha Tatenice při steré obchodní stezce, která tu vedla přes pohraniční lesy Českého království a vstupovala průsmykem v Zábřežské vrchovině podél řeky na Moravu, dala vzniknout už v počátcích osídlování kraje strážní tvrzi.

Tuto tvrz - nacházela se v místech dnešního východního křídla zámku, kde jsou zachovány rozsáhlé valené, klenuté sklepy - přebudoval v roce 1606 Ladislav Velen ze Žerotína na jednopatrový čtyřkřídlý pozdně renesanční lovecký zámek. Projekt je dílem G. M. de Bonnamone.

Po nuceném Ladislavově odchodu ze země se zámek stal vlastnictvím Lichtenštejnů, kteří ho prodali místnímu statkáři. V roce 1798 zámek vyhořel a po požáru bylo strženo jeho jižní a západní křídlo i arkádové chodby zbývajících křídel. V místech zbouraných budov byly postaveny nové hospodářské a obytné budovy. V části zámku byl hostinec. Po roce 1945 zámeček sloužil jako sklady a chátral.

V polovině 80. let 20. stol byla dokončena celková rekonstrukce zámku, obnovena sgrafita a omítková štuková výzdoba stropů, která patří k nejbohatším na Moravě. Velmi cenné jsou zachovalé renesanční vstupní a nádvořní portály a několik renesančních okenních ostění.

V interiéru opraveného zámku sídlí obecní úřad, je zde knihovna, restaurace, sál a obřadní síň s bohatými štuky. Rozsáhlé podkrovní prostory čekají na své využití.

Zpracoval Mgr. Miloš Krejčí
 

Stránka

  • 1

 

 


Stránka

  • 1