Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Mladějovské hradisko


Mladějovské hradisko - též mladějovský týn (týniště) - označení pro středověké opevněné sídlo - neslo v 11. - 12. století staroslovanské hradisko. Na týnu u Mladějova stával rodový hrad Mladějovského z Mladějova, který byl roku 1372 jmenován moravským zemským notářem. Týn se nachází na horském výběžku Hřebečovského hřbetu (591 m. n.m.), který strmě spadá do Lanškrounské kotliny. Ze západu chránil přístup k hradisku hluboký příkop. Na sklonku 13. a ve 14. století kraj trpěl pod nájezdy loupeživých rytířů a pořádek obnovily až trestní výpravy, které poslal český král. Sídla svévolných pánů při nich byla srovnána se zemí. So současnosti se tak z hrádku zachovaly jen hradbové vyvýšeniny a sotva patrné stopy staveb v terénu. Sousední severní vrch Mirand (640 m. n.m.) je spojený s pověstí o nešťastné lásce a smrti dcery rytíře z mladějovského týna.

Na svazích jižnějšího Mladějovského vrchu (647 m n.m.) zase najdeme jednu z nejrozsáhlejších lokalit volně rostoucího tisu červeného ve střední Evropě, v podhradí pak technickou zajímavost - úzkorozchodnou trať s nabídkou víkendových výletů vláčkem.

Zpracoval Mgr. Miloš Krejčí

Stránka

  • 1

 

 


Stránka

  • 1