Obsah

Kostel sv. Václava


Kostel svatého Václava v Lanškrouně byl původně zasvěcen P. Marii a prvně zmíněn roku 1350. Roku 1377 byl svěřen augustiniánům. Ti ke kostelu přenesli roku 1393 klášter (býval za hradbami v místech kostela sv. Máří Magdalény). Roku 1645 kostel vyhořel i se třemi oltáři, varhanami a zvony. V roce 1765 nechal farář Felzmann vybudovat kůr a roku 1768 dal postavit na západní straně kostela novou věž. V 80. letech 19. století byl interiér přestavěn v neogotickém stylu.

Kostel je orientovaná sálová stavba, k níž na severu přiléhá boční loď přistavěná roku 1653, na východě je hluboký presbytář. Před západním průčelím se vypíná čtyřboká věž. Loď kostela má tři pole zaklenutá křížovou klenbou. K jižní straně hlavní lodi přiléhá přístavek se sousoším Getsemanské zahrady. Halvní pseudogotický oltář je dílem Jana Kastnera. Nad ním je umístěn oltářní obraz sv. Václava od J. Dallingera (věnovaný roku 1781 z lichtenštejnské galerie ve Vídni). Kostel má další dva vedlejší rokokové oltáře a rokokovou kazatelnu z pol. 18. stol. Z této doby pocházejí také varhany umístěné na kruchtě. V letech 1996 - 1997 proběhla rozsáhlá rekonstrukce kostela.

Pro svoji vynikající akustiku je v současné době kostel svatého Václava často místem koncertů.


Zpracoval Mgr. Miloš Krejčí

Stránka

  • 1

 


Stránka

  • 1