Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

V Dole - Přírodní rezervace


Přírodní rezervace "V Dole" vznikla v roce 1955 na rozloze 4,77 ha v katastrálním území Cotkytle a Herbortice. Důvodem ochrany je uchování bohatého výskytu bledule jarní a jejího typického biotopu v nivě Hraničního potoka.

Vlhké, místy rašelinové louky v nivě přirozeně meandrujícího Hraničního potoka s převážně olšovým břehovým porostem patří k lokalitám s nejbohatším výskytem bledule jarní (Leucojum vernum) v celé střední Evropě.

Bohaté bledulové porosty začínají již v prameništi pod osadou Chudoba a pokračují podél potoka celými Herborticemi.

Z dalších významných druhů zde nalezneme kontryhel lysý (Alchemilla glabra), pcháč potoční (Cirsium rivulare), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica). Zajímavý je i výskyt montánních prvků - kýchavice zelenokvěté (Veratrum lobelianum) a žluťuchy orlíčkolisté (Thalictrum aquilegiifolium).


Zpracoval Mgr. Miloš Krejčí

Stránka

  • 1

 

 


Stránka

  • 1