Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

U kaštánku - Přírodní památka


Velmi bohatá botanická lokalita s výskytem ohrožených druhů rostlin "U kaštánku" byla vyhlášena přírodní památkou v roce 1989 na rozloze 22,64 ha v katastrálním území Ostrov u Lanškrouna.

Komplex rašelinných luk a mokřin s plochami náletových dřevin po obvodu byl v minulosti využíván jako pastvina. V 80. letech byly okolní pozemky meliorovány a rekultivovány, lokalita byla ponechána bez zásahu. Přesto měly tyto zásahy nesporný vliv i na vodohospodářské poměry chráněného území.

Z významných rostlinných druhů zde nalezneme ohrožený druh prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a silně ohrožený kruštík bahenní (Epipactis palustris). Z dalších zajímavých druhů zde roste bradáček vejčitý (Listera ovata), ořešník kmínolistý (Selinum carvifolia), ostřice rusá (Carex flava), růže alpská (Rosa pendulina), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), vrba plazivá (Salix repens).


Zpracoval Mgr. Miloš Krejčí

Stránka

  • 1

 

 


Stránka

  • 1