Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Třebovské stěny - Přírodní rezervace


Zachování sklaních útvarů a přirozených a přírodě blízkých porostů květnatých bučin, jedlobučin a suťových lesů bylo příčinou vzniku přírodní rezervace "Třebovské stěny" v roce 2000 na ploše 50,22 ha v katastrálním území Ostrov u lanškrouna a Skuhrov u České Třebové.

Hřebenem Třebovských stěn prochází hlavní evropské rozvodí Labe - Dunaj. Navazující Třebovické sedlo se svými 424 m. n.m. je nejnižším místem celého rozvodí.

Rezervace představuje starou bučinu na strmém svahu s četnými opukovými skalkami a pískovcovými balvany. Z ochranářsky významných druhů rostlin zde nalezneme například jedovatý áron plamatý (Arum maculatum), který má zajímavé utváření květů a nápadně korálově červené bobule. Na opukových skalách roste vzácný sleziník zelený (Asplenium viride) a kapradina laločnatá (Polystichum lobatum), která se od ostatních druhů liší přezimujícími tmavozelenými listy. Bylo zde nalezeno 240 druhů hub, mezi nimi i vzácný korálovec bukový (Hericium clathroides). Fauna tohoto území je mimo běžných druhů obratlovců zastoupena typickými druhy měkkýšů a brouků.


Zpracoval Mgr. Miloš Krejčí

Stránka

  • 1

 

 


Stránka

  • 1