Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Selský potok - Přírodní památka


Mimořádně bohatý výskyt bledule jarní v lokalitě Selského potoka vedl roku 1990 k vyhlášení přírodní památky "Selský potok". Rozkládá se na 6,79 ha v katastru Herbortice.

Niva potoka s meandrujícím korytem a vlhkými, místy zrašeliněnými loukami je ideálním biotopem velice hojné bledule jarní (Leucojum vernum). Mimo ní se zde vyskytuje také ohrožený prstnatec májový (Dactylirhiza majalis) a další vzácné druhy rostlin.

Fauna je zastoupena běžnými druhy, zejména ptactvem vázaným na tekoucí vody. Ojediněle se zde vyskytuje konipas horský (Motacilla cinerea) a střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), hojná je červenka obecná (Erithacus rubecula), pěnice (Sylvia sp.) a sýkory (Parus sp.).

Lokalita navazuje na přírodní rezervaci Selský les a částečně leží v jejím ochranném pásmu.


Zpracoval Mgr. Miloš Krejčí

Stránka

  • 1

 

 


Stránka

  • 1