Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Selský les - Přírodní rezervace


Zachování sterého bukového lesa s význačnými bylinnými druhy v podrostu bylo už v roce 1954 důvodem k vyhlášení přírodní rezervace "Selský les" na rozloze 9,00 ha na katastru Herbortic.

Přes 200 let starý zbytek bukového lesa s vtroušenou odumírající jedlí a javorem klenem tvoří základ lesních porostů přírodní rezervace. Uměle založené smrčiny po úmyslných a nahodilých těžbách v minulosti jsou stanovištně nevhodné.

I přes vysoký věk jsou bukové porosty kvalitní, přirozeně se obnovující a schopné samostatného dalšího vývoje.

V území je zastoupena pestrá škála lesních, mokřadních a částečně lučních společenstev s výskytem např. prstnatce májového (Dactylorhiza majalis), kyčelnice devítilisté (Dentaria enneaphyllos), bledule jarní (Leucojum vernum). Téměř uzavřený ekosystém umožňuje vysoké zastoupení nižších rostlin. Bylo zde zjištěno přes sto druhů převážně dřevokazných hub.


Zpracoval Mgr. Miloš Krejčí

Stránka

  • 1

 

 


Stránka

  • 1