Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Pod skálou / Mladějovské tisy - Přírodní památka


Přirozené, floristicky bohaté lesní porosty s četnými skalními výchozy jsou od roku 1954 přírodní památkou "Pod skálou / Mladějovské tisy" na rozloze 21,10 ha na katastru obcí Nová Ves a Mladějov. V rámci střední Evropy je výjimečná rozsáhlá populace tisu červeného.

Přírodní památka Pod skálou / Mladějovské tisy je na jihovýchodních svazích Červené hory (606 m. n.m.), součástí Hřebečského hřbetu na evropském rozvodí. Lokalita je velmi ojedinělá bohatým výskytem přirozeně rostoucího tisu červeného (taxus baccata) v podrostu smíšených, bohatých lesních porostů s řadou skalních výchozů. Kromě tisu se zde vyskytuje i jalovec obecný, lýkovec plamatý a další druhy suťových společenstev. Holé skály přecházejí přes různě široké suťové pásy s dominantní svídou.

Okrajem přírodní rezervace vede úzkokolejná železniční trať z Mladějova do lupkového lomu v Hřebči. Na blízkém svahu stávalo původně staroslovanské Mladějovské hradisko z 11. - 12. století a jsou zde ještě patrné pozůstatky hrádku ze 14. století.


Zpracoval Mgr. Miloš Krejčí

Stránka

  • 1

 

 


Stránka

  • 1