Obsah

Petr Jelito


Petr Jelito (1320 - 1387), biskup v Churu, Litomyšli, Olomouci, arcibiskup v Magdeburgu, kancléř Karla IV. Roku 1371 založil v Lanškrouně před hradbami města na místě nynějšího kostela sv. Maří Magdalény klášter augustiniánů. Zabezpečil jej z vlastních důchodů a peněz. Ustanovil 12 bratří, v jejichž čele stál převor. Lanškrounští augustiniánští kanovníci měli povinnost starat se až do smrti o 6 chudých a nemocných. Petr Jelito byl pochován v hrobce jím založeného kláštera. Později byly jeho ostatky přeneseny ke kostelu sv. Václava.
Zpracoval Mgr. Miloš Krejčí