Obsah

Jan Marek Marci


Jan Marek Marci (1595 - 1667), velký český polyhistor pobělohorské doby, lékař, fyzik, matematik, astronom a filosof. Byl osobním lékařem dvou císařů, děkanem lékařské fakulty Karlovy univerzity a v roce 1662 jejím rektorem. Před I. Newtonem se zabýval otázkami lomu a rozpadu světla. Je považován za zakladatele spektroskopie. V mechanice jako první rozšířil pružné a nepružné srážky těles a demostroval je tehdy na módním kulečníku. Využil kyvadlo k měření času. Práce J. M. Marci, současníka Galileiho, jsou našimi prvními fyzikálními monografiemi.
Zpracoval Mgr. Miloš Krejčí