Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vyhlášení soutěže Cesty městy 20.9.2016

Vyhlášení soutěže Cesty městy 20.9.2016

Soutěž Cesty městy

Bezpečnost v dopravě je pro nás na prvním místě. Proto již patnáct let oceňuje nadace Partnerství v soutěži Cesty městy chytrá dopravní řešení, která pomáhají zklidňovat dopravu v českých městech a obcích. Díky nim totiž mohou obyvatelé měst vyrazit do ulic s pocitem větší bezpečnosti.
 

Soutěž Cesty městy je každoročně vyhlašována od roku 2001. Jejím cílem je zviditelnit kvalitní dopravní řešení, která přispěla ke zklidnění dopravy a tím k celkové kultivaci veřejného prostoru a ke zlepšení životních podmínek obyvatel i návštěvníků našich měst a obcí. Oceněná dopravní řešení se mohou stát inspirací pro další obdobné projekty. 

Nad patnáctým ročníkem soutěže převzal záštitu ministr dopravy Ing. Dan Ťok.

Do letošního ročníku soutěže se přihlásila i naše obec s neobvyklou stavbou - vybudováním bezpečné trasy pro pěší, zřízením chodníku a visuté lávky podél vodního toku.

Akce byla zahájena v roce 2012 vypracováním projektu stavby firmou Prodin a.s., Pardubice a podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury - program zaměřený na zvýšení bezpečnosti dopravy a zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Dne 25.6.2013 byla schválena dotace ve výši 1.779.000,- Kč z rozpočtu SFDI - 70% celkových uznatelných nákladů na stavbu.

Samotnou stavbu zahájila firma Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. v září 2013.

Demontáž svodidel, autobusové zastávky, stavba chodníku, zřízení přechodu pro chodce,.... hloubení vrtů do břehu řeky, zřízení svislých pilot a patek pro přimontování ocelové konstrukce visuté lávky..... 

Stavba byla dokončena v listopadu 2013. 

     

Letos z celkového počtu 19 přihlášených  projektů bylo oceněno 6. Naše obec získala "ČESTNÉ UZNÁNÍ hodnotící komise za originální přístup k řešení dopravní bezpečnosti v obci".

Vzhledem k tomu, že našimi "konkurenty" v soutěži byla většinou velká města (Tábor, Kraslice, Uherský Brod, Uničov,...) považujeme toto čestné uznání za velký úspěch a ocenění přínosu k bezpečnosti občanů v naší obci.  

Ceny předávali zástupci nadace Partnerství a generálního sponzora soutěže  - Škoda auto ve vzdělávacím centru Škoda auto v Mladé Boleslavi. 

http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/komise-ocenila-visutou-lavku-v-sazave-na-lanskrounsku-20160926.html