Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

"Zřízení bezpečné trasy pro pěší v obci Sázava" - tak byla nazvána akce stavby visuté lávky a přilehlých chodníků v centru obce.

Akce byla zahájena v roce 2012 vypracováním projektu stavby firmou Prodin a.s., Pardubice a podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury - program zaměřený na zvýšení bezpečnosti dopravy a zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Dne 25.6.2013 byla schválena dotace ve výši 1.779.000,- Kč z rozpočtu SFDI - 70% celkových uznatelných nákladů na stavbu.

Samotnou stavbu zahájila firma Chládek a Tintěra, pardubice a.s. v září 2013.

Demontáž svodidel, autobusové zastávky, stavba chodníku, zřízení přechodu pro chodce,.... hloubení vrtů do břehu řeky, zřízení svislých pilot a patek pro přimontování ocelové konstrukce visuté lávky..... 

Stavba byla dokončena v listopadu 2013.      

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka